Nevrotikeren gjør opprør
 
Terapeuter
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Til slutt--

 Image0244
                                  Til slutt..
 
         Det er mulig å oppnå sjelelig sunnhet gjennom desillusjonering. Når de
 gjennom en hesynsløs vilje til sannhet rydder bort alle illusjonene, finnes det
 ikke lenger noe å selge den indre friheten for. Oppnår de indre frihet, er de
 reddet. Da får de gjøre de ekte erfaringene  med seg selv og sin natur som
 utgjør grunnlaget for en trygg selvbevissthet. Den som kan bygge opp en trygg
 plattform i seg selv, vil også klare å tilfredsstille sine andre sjelelige behov. Det
 blir ikke lenger nødvendig å mishandle sitt eget, indre liv for å oppnå nødløsnigner.
 Men denne fremgangsmåten er meget skremmende, for de må gi slipp på alt de
 har holdt seg til før de vet om det finnes noe alternativ. De kan ikke gjøre ekte
 erfaringer med seg selv samtidig som de selger seg selv for å oppnå
 nødløsninger.
 
        Noen hevder at desillusjonering fører til nihilisme, til fornekting av alle verdier.
 Slik ser det også ut for den som bare har gjort erfaringer med den formen for
 verdier som ligger i illusjonene. Når illusjonene forvinner, er bare den store
 tomheten tilbake.
 
       Men ekte livsverdier ligger i levet selv, og livet selv er ikke avhengig av

 illusjoner. Selv ikke det skjøreste lille gresstrå vil ta skade av at mennesker

 begynner å tenke på en annen måte.
      Det er når dauvfonnen av illusjoner er ryddet bort, at de små spirer til nytt
 liv får nye livsmuligheter. Uten illusjonene respekterer de ikke noe som helst,  
 annet enn livet selv og livets egne muligheter.
       Livets egne muligheter er ikke noe de bare tror på. De kjenner dem. De
 har erfart at når livskreftene får slippe til, kan de bygge opp det som var svakt
 og destruktivt og skape ny styrke og sunnhet.
      Når verdiene i illusjonennes verden går til grunne, så ender de derfor ikke
 i den absulutte tomhet. De kan erstattes av verdiene i den virkeligeverden.
 Uten alle illusjonenen kan de se klarere, og oppdage og ta i bruk de
 mulighetene som finnes
 
     Det eneste som ødelegges under desillusjoneringen, er broene tilbake til det
 tapte paradis, før Adam og Eva  spiste av kunnskapens tre og ble bevisst seg selv.