Nevrotikeren gjør opprør
 
Terapeuter
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Terapeuter

 Image0478
                        Hva er terapeutenes oppgave?
 
     Terapeutene skal bevisstgjøre og dermed bryte de ødeleggende båndene som
 oppdragerne legger på barnet. Dette gjelder direkte bånd, og de som er lagret i
 samvittigheten. Dette betyr ikke at oppdragerne skal få skylden for problemene.
 Det finnes ingen skyldnere. Oppdragerne hadde uflaks og valgte feil taktikk for
 å løse egne problemer. Dermed begynte de å synke, og de klamret seg til barnet
 slik at det også ble trukket med nedover. 
 
      Det finnes fire bånd som det er spesielt viktig å løsne:
 
 a. Du hadde ingen mulighet til å redde oppdragerne fra seg selv.
 
 b. Du har ingen grunn til å ha dårlig samvittighet fordi du holdt dem på armlengs
     avstand. Hadde du ikke gjort det, ville du ha blitt oppslukt med hud og hår.
 
 c. Den tunge byrden av takknemlighetsgjeld som hviler på dine skuldre er falske
     fordringer. Mennesker som venter erstatning for "den store godheten" var ikke
     drevet av omsorg for dine behov.
 
 d. Du har rett til å eie og styre ditt eget liv.
 
 
      Det å bli frigjort fra den fryktelige skyldfølelsen overfor oppdragerne er et
 meget viktig skritt mot sunnhet.