Nevrotikeren gjør opprør
 
Frykt for kjærlighet Selvopptatte Splittet,nervøse og utslitte Livsregnskap og mening
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Splittet,nervøse og utslitte

 
 Image0244
                          Splittet,nervøs og utslitt
 
         De skadede blir spilttet fordi de på den ene side må forsøke å leve opp til det
 de erfarte var oppdragernes forventinger for å oppnå nødløsninger, og på den
 andre side må de forsøke å styrke de svake og destruktive restene av eget, indre
 liv. Begge deler oppleves som en livsnødvendighet. Det gjelder derfor å holde tunga
 midt i munnen i balansegangen mellom to avgrunner.
       Resultatet er at de på den ene side blir selvutslettende, og på den andre siden
 blir selvhevdende. Hvis de fullt ut lever opp til de forventningene de møtte, vil de
 miste seg selv, dø i seg selv. Hvis de står på sitt eget, vil de miste den støtte til
 selvfølelsen den gav å tro at innordningen fortjenete ros. Dessuten vil de støtes ut
 i isolasjonens mørke. En lem som "går sine egne veier" vil amputeres fra legemet.
 
     De skadede er som molboene som rodde hver sin veg, båten sto stille. På den ene
 siden må de gi avkall på selvet, og på den andre siden må de styrke det. Nervene
 mottar motstridende beskjeder, og det oppstår "kortslutninger på linjene". De blir
 overanstrenge, og sender ut nødskrik. Resultatet blir nervøsitet.
 
     Det å skulle mestre dette dobbeltspillet er meget anstrengende. Det oppleves som
 en livsnødvendighet å mestre det umulige, å forene det uforenelige. Men de kan ikke
 gi opp kampen, for de kjenner intet alternativ.
 
     De indre motsetningene gjør dem krampaktige og tilgjorte. Alt må styres bevisst
 av viljen. Dessuten kan de jo ikke slippe til egne drivkrefter, det indre ragnarokket
 av destruktive følelser.