Nevrotikeren gjør opprør
 
Frykt for kjærlighet Selvopptatte Splittet,nervøse og utslitte Livsregnskap og mening
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Selvopptatte

 
 Image0243
                         De skadede blir selvopptatte
 
        Den som har en verkefinger, blir opptatt av den hele tiden. Den minner ham 
 stadig vekk om at noe må gjøres.
       På samme måte er det med selvet. Den som har et skadet selv, blir selvopptatt.
 Det minner ham hele tiden på at det er ndøvendig å sette inn hjelpetiltak.
       Men fordi de skadede aldri har lært hva som skal til, så forsøker de med løsnigner
 som bare forsterker problemene. De forsøker å oppnå en form for selvfølelse ved
 å bekjempe selvet, fordi de tror at det er uttrykk for høy moral og etikk. Det var jo
 dette oppdragerne ønsket av dem. Den andre metoden er å forsøke å knytte
 selvfølelen til ytre egenskaper. Men bevissthet om ytre egenskaper kan aldri gi
 ekte selvbevissthet. Ekte selvbevissthet er bevissthet om selvet, og all bevissthet
 er avhengig av erfariger. Bare den som har indre frihet til å handle ut fra dirvkreftene
 i seg selv og i sin natur, kan oppnå ekte selvbevissthet.
      
        Vår undertrykkende kultur betrakter det å være selvopptatt som en negativ
 egenskap som må bekjempes, ikke som resultat av en skapde som må leges. Alle
 som ønsker makt hater selvet fordi det ugjør en maktkonkurrent.
 
      Men slik den som får leget verkefingerern snart vil glemme den, slik vil de som
 oppnår en trygg og sterk selvbevissthet glemme seg selv. Selvet sender ikke lenger
 ut nødsingnaler, og de vil bli opptatt av verden rundt seg i stedet.