Nevrotikeren gjør opprør
 
Angst Hat Selvforakt Prestasjonsangst
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Selvforakt

 
 Image0245
                                       Selvforakt
 
      De skadede føler dyp selvforakt. De føler kvalme ved alt som angår dem
 selv.
      Denne selvforakten har tre kilder. De forrakter seg selv fordi de ikke kunne
 leve opp til oppdragernes tilsynelatende rimelige forventninger om erstatning
 for all godheten, de forrakter seg selv fordi de har lært at resultatet av de
 indre ødeleggelsene skyldes mangel på moral og etikk, og de forakter seg selv
 fordi de er svake og gir etter for andres makt.
 
        1. Oppdragerne er selvsagt, som alle andre mennesker, fullkomment
            egoistiske. Når mennesker viser omsorg for omgivelsen, er det derfor
            fordi de identifiserer seg med den. Det å arbeide for at det som er rundt
            dem skal få det bedre, er derfor bare en annen måte å arbeide for egne
            interesser på. Men oppdragere som flykter fra seg selv og er fremmede
            for sitt eget, indre liv, er også fremmede for livet rundt seg. De mangler
            evne til identifisering. De opplever derfor ikke at de får nok erstatning
            for innsatsen gjennom gleden ved at omgivelsen får det bedre. De blir
            fulle av bittehet når deres store forventninger om erstatning for ofrene
            uteblir. Men barnet kunne ikke redde dem ved å smelte sammen med dem
            i en større enhet. Dette forstår det ikke. Det føler dyp selvforakt fordi
            det er så utakknemlig.
 
       2. De skadede har lært at alle avvik fra det ytre mønsteret skyldes mangel
           på moral og etikk. Både oppdragerne, vår kultur, religionen og den
           del sjeleleger støtter et slikt syn. De innser ikke at sjelslivet også er en
           form for liv, og at alle former for liv ender i destruksjon og forråtnelse
           hvis de ikke får tilfredsstilt grunnleggende behov og utsettes for
           mishandling.
            a. Oppdragerne kunne ikke tro at barne hadde et indre sjelsliv som kunne
                utsettes for virkelige skader. De må tro at det er tom leire som de
                som pottemakeren kan forme til etter en hvilken som helst form.
                Om resultatet lykkes, er bare et spørsmål om barnet bruker sin
                fullkomne vilje riktig. De skadede har derfor lært at de negative sidene
                ved de indre skadene skyldes dårlig bruk av viljen, mangel på moral
                og etikk. De forakter derfor seg selv for resultatene av egne skader.
 
            b. Vår kultur er fri i det ytre,men undertrykkende sjelelig. Heller ikke
                den betrakter sjelelige skader som virkelige skader. Destruktive
                drivkrefter som hat, betraktes som noe som mennesker fortjener
                bebreidelse for.
 
            c. Religionen inntar akkurat de samme holdningene som de
                destruktive oppdragerne. Mennesket er bare et innholdsløst råstoff
                som ved hjelp av den fullkomne viljen skal forme seg til etter gudens
                billede. At sjelen er en levende realitet som kan utsettes for virkelige
                skader, er religionen helt fremmed. Med det menneskesynet den
                bygger på kan alle avvik bare skyldes dårlig bruk av viljen. De har
                valgt det onde i stedet for det gode. For å slippe lettvint unna selv,
                har de latt djevelens krefter slippe til i sinnet. Det å måtte se seg selv
                med slike øyne skaper selvsagt dyp selvforakt.
 
              d. Noen såkalte sjeleleger bruker tiden sin til å bevisstgjøre uheldige
                  egenskaper. Tanken kan bare være at de da skal fjernes med viljen,
                  hva skulle de ellers bruke?  Men hvis viljen er brukbar, så burde de
                  jo ha brukt den forlengst i stedet for å fortrenge de uheldige
                  egenskapene. Problemet med dem er derfor dypest sett at de
                  mangler moral og etikk. Slike holdninger skaper ikke akkurat grunnlag
                  for selvrespekt og selvtillit hos de skadede.
 
            3. Den tredje årsaken til selvforakten er den indre svakheten. Ekte
                selvebevissthet kan bare skapes gjennom erfaringer med selvet, og
                slike erfaringer har de aldri gjort. Og selvet har blitt angrepet utenfra
                og angripes hele tiden innenfra på grunn av det desperatet strevet
                etter å oppnå en form for tilfredsstillelse av behov.
                Når svakheten foraktes, er det fordi det er en livsnødvendighet å
                vise styrke. De må ha styrke nok til å vedlikeholde og overvåke
                festningsvollene rundt selvet. Hele tiden må de være på vakt og
                utbedre alle svakheter og sprekker. Uten festningsverkene risikerer
                de at andre vil trenge inn og blåse ut de siste restene av eget, indre
                liv.
                De må også være sterke for å skaffe seg dene eneste verdien de har
                erfart å ha, verdien gjennom det å prestere det andre forventer av
                dem. Hva andre forventer er det ikke så lett å vite siden de er
                fremmede for seg selv og dermed også for dem. Dessuten må alt
                presteres gjennom viljen uten egne drivkrefter. Det er meget
                anstrengende, og alt de får til blir falskt. Også det skaper selvforakt.
 
     Men bak all selvforakten så aner de skadede at det må være noe som ikke
 stemmer. De anklages for ikke å ha brukt viljen på riktig måte, mens de i
 virkeligheten har brukt viljen så enormt for å nå "de høye mål" at de er
 fullstendig utslitte. Hvis resultatet hadde tilsvart innsatsen, så burde de ha
 vært rene helgener. I stedet merker de farlige, destruktive drivkrefter i
 sinnet.
     Når de ser seg rundt, ser de at mange andre tar livet på en langt lettere
 måte, men blir likevel menneskelige og omsorgsfulle. De får gratis det de selv
 ikke oppnår ved nesten å slåss livet av seg.
     En gang vil de kanskje oppdage at de har helt rett. Det er noe som ikke
 stemmer.