Nevrotikeren gjør opprør
 
Selvbevisstheten Psykologien er farlig Makt eller frihet Legedom Fundamentalisme
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Psykologien er farlig

 Image0001
                           Psykologien er farlig
 
   Psykologien er farlig fordi den bygger på det totalitære menneskesynet. Den
 forutsetter at mennesket er et tomt råstoff som ved hjelp av viljen skal forme seg
 etter et ytre mønster. Noe så selvsagt som at mennesket er en livsform som
 fungerer etter de samme grunnprinsipper som andre livsformer, erkjennes ikke.
 At psykologien bygger på det totalitære menneskesynet, ser vi av den framgangs-
 måten den bruker. Den forsøker å bevisstgjøre avvik fra det ytre mønsteret i
 stedet for å skape nye sjelelige livsvilkår.
 
 Hvis mennesket er et tomt råstoff, kan det ikke påføres virkelige skader, og det
 trenger derfor ikke å leges. Problemet kan bare være at det har brukt viljen feil.
 I stedet for å påta seg omkostningene ved å bruke viljen til å gå i ett med det
 riktige mønsteret, har det valgt å fortrenge negative egenskaper ned til det
 ubevisste. Psykologens oppgave er derfor å bevisstgjøre disse egenskapene
 igjen. Da vil de bruke viljen riktig og gå i ett med det ytre mønsteret - for anledningen
 kalt det sunne mennesket i stedet for det moralske mennesket.
 
 Fremgangsmåten er farlig av to årsaker. De mister enda mer av de erfaringene
 med seg selv som selvbevisstheten er avhengig av, og de drives enda lenger
 inn i den nevrotiske tilpasningsformen.
 
 1) Hvis psykologene lykkes med å presse råstoffet helt inn i den ytre formen som
 de velger å kalle sunnheten, har ikke mennesker lenger noe ekte og levende igjen
 i seg selv å knytte selvbevisstheten til. Selvbevisstheten vil bryte sammen.
 
 2) Siden alle problemene tillegges dårlig bruk av viljen - ikke virkelige skader, blir
 de enda mer avhengige av sine nødløsninger, de får et enda dåligere forhold til seg
 selv, og følelsen av håpløshet forsterkes.
 
 - De måtte fortrenge negative egenskaper fordi de har møtt de samme holdningene
 som psykologene viser. Virkelige skader kan ikke fjernes med viljen, og det eneste
 alternativet de hadde var derfor fortrengning for å unngå fordømmelse og sosial
 utstøting.
 Nå styrker psylologene de holdningene som gjorde fortrengning nødvendig, og i
 tillegg truer de selve nødløsingene gjennom bevisstgjøringen. De sparker krykkene
 fra mennesker i stedet for å lære dem å gå.
 
 - Siden skadene ikke respekteres som virkelige skader, men betraktes som et
 resultat av dårlig bruk av viljen, vil selvforrakten øke. De blir i enda større grad
 sine egne fiender.
 
 - Følelsen av håpløshet forsterkes, for problemet er at de allerede i altfor stor grad
 har brukt viljen i den retningen psykologene ønsker, til å skape seg om etter et
 ytre mønster. Det var nettopp derfor de måtte mishandle sitt eget, indre liv. Denne
 mishandlingen gjorde dem  svake og destruktive. Psykologene forsøker å løse
 problemene med det som skaper problemene. De depersonifiserer mennesker 
 i stedet for å personifisere dem.
 
 
 Det burde være selvinnlysende at psykologien bygger på feil menneskesyn.
 Mennesket er en livsform, og det fungerer derfor etter de samme grunnprinsipper
 som andre livsformer.
 Alle livsformer har en iboende egenart, og egne drivkrefter mot å virkeliggjøre
 denne egenarten gjennom vokster og modning. Når resultatene ikke blir bra,
 finnes det derfor bare en eneste mulig forklaring. Livsvilkårene var ikke gode. De
 har ikke fått tilfredsstilt grunnleggende behov, og /eller de ble utsatte for
 mishandling.
 
 I sjelelig sammenheng betyr gode livsvikår det å oppnå indre frihet. Bare mennesker
 som har indre frihet kan gjøre de erfaringene med seg selv og sin natur som en
 ekte selvbevissthet er avhengig av.
 Fordi friheten gir dem mulighet til å tilfredsstille sine sjelelige behov på en ekte måte,
 slipper de å mishandle seg selv for å kunne kjøpe seg nødløsninger.
 
 Indre frihet kan de oppnå på to måter.
 
 1) De kan gjennom erfaringer med et annet menneske gjøre den revolusjonerende
 oppdagelsen at de kan tilfredsstille sine sjelelige behov på en ekte måte ved å
 fungere i frihet ut fra sitt indre liv.
 
 2) De kan gjennomskue det sjelelige maktmidlet, moralforestillingen. Når viljen til
 å bekjempe alt i seg selv og i sin nature og la seg omskapes etter et ytre mønster
 ikke kan roses som moral, gir salget av makt ikke lenger nødløsninger. Ingen selger
 det viktigste de har, sitt eget indre liv, annet enn av bitter nød, og for å få en form
 for erstatning. Ved å innse at salget av makt ikke fortjener ros, og at ingen som
 ønsker makt kan ha gode hensikter, velger de friheten. De river av seg de sjelelige
 slavebåndene.