Nevrotikeren gjør opprør
 
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Oppdragernes reaksjon

 Image0283
                       Oppdragernes reaksjon
 
    Oppdragerne blir fryktelig skuffede og bitre når barnet ikke gir den forventede
 erstatningen for all "godheten" dvs. egen vilje til å bekjempe selvet og naturen
 og tilpasse seg som en del av enheten. De har ofret alt, hele sitt indre liv, og
 det eneste de står tilbake med er et barn som viser trass og motstand.
  
    Men barnet har ingen mulighet til å gi dem det de ønsker. Det kan ikke redde
 dem fra seg selv. Da ville barnet selv gå til grunne, og det er heller ikke
 oppdragerne tjent med. Stillingskrigen må fortsette-- maktkampen uten
 noen løsning.
 
    Noen tror de kan gjøre situasjonen bedre ved å lære slike oppdragere nye
 oppdragelsesmetoder. De har ikke forstått noe som helst. Problemene dreier
 seg ikke om ytre forhold, men om et sjelelig drama på liv og død.
 
   Det eneste som kunne ha løst problemene, er at oppdragerne hadde
 forandret tilpasningsform dvs. begynte å fungere ut fra seg selv og sin natur
 som helhetlige enkeltindivider i stedet for å flykte fra seg selv inn i førbevisste
 enheter. Men til dette trenges det en gjennomgripende revolusjon, ikke bare
 forandringer i ytre atferd. Det må vurderes om fordelene er verdt
 omkostningene for mennesker som har levd en god del av sitt liv.