Nevrotikeren gjør opprør
 
Moralforest. Moral/fascisme Moral/etikk 2
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Moral/fascisme

 Image0478
                                Er fascisme bare negativt?
 
 Det finnes to grunnholdnigner,den fascistiske og den humanistiske. Ut fra den fascistiske
 grunnholdningen oppfattes mennesker som tomme gjenstander som skal formes og styres
 utenfra. Ut fra den humanistiske grunnholdningen oppfattes de som hele personer med en
 iboende egenart. De skal derfor formes og styres innenfra.
 
 Det er ikke slik at noen mennesker er fascister, mens andre er humanister. Vi er litt fascister
 og litt humanister alle sammen. Når jeg identifiserer meg med andre mennesker, og det
 skapes drivkrefter i meg mot å gjøre deres livssituasjon bedre, er det humanisten i meg som
 fungerer. Når jeg derimot ser en selvsikker mann med en tildekket kone med en barnevogn
 på slep, dukker fascisten i meg opp hodet. Jeg ser han ikke som en hel person, men som en
 ubehagelig gjenstand.
 
 Militærvesenet er avhengig av den fascistiske grunnholdningen. Marsjeringen har som hensikt
 å depersonifisere soldatene slik at de oppfatter seg som deler av en organisme. Lemmer på
 en organisme underkaster seg blindt hodets ledelse. I dette tilfellet er offiseren hodet.
 Militærvesenet er også avhengig av den fascistiske moralen. "Høy moral " betyr vilje til å
 vise lydighet. Hvis soldatene hadde vist den humanistiske moralen--begynt å tenke på
 "fiendene" som personer, på deres koner og barn osv. hadde det vært psykologisk umulig
 å angripe dem.
 Under 2.verdenskrig måtte en jødisk mor drepe sitt eget barn slik at det ikke skulle røpe
 for tyskerne hvor gruppa av jøder befant seg. Hun måtte også ta frem fascisten i seg og
 se på barnet som en personlighetsløs gjenstand. 
 
 Forskjellen på humanisme og fascisme ligger i om vi tar i bruk evolusjonens siste
 utviklingstrinn, evnen til å fungere ut fra eget bevissthetsliv som helhetlige enkeltindivider,
 eller om vi flykter fra selvbevisstheten og forsøker å vende tilbake til den førbevisste enheten
 og tilpasse oss som deler av den.
 
 Årsaken til f.eks. den nevrtotiske tilpasningsformen, er at barnet møtte fascistiske holdniger.
 a) Barnet kunne ikke lære seg selv å kjenne som person gjennom oppdragere som flyktet
      fra seg selv. Det erfarte derfor aldri å ha egenverdi i kraft av seg selv som person, og ble
      avhengig av å skaffe seg bruksverdi gjennom ytre egenskaper.
 b) Oppdragere som flykter fra seg selv, forsøker å vende tilbake til den førbevisste enheten.
      De vil derfor bruke barnet som en del av denne enheten. Barnet lærer gjennom holdningene
      deres at hvis det skal oppnå en form for verdi, må det tilpasse seg som en del av en slik
      enhet. Det må bekjempe drivkreftene i seg selv og i sin natur, og la seg formes og styres
      utenfra. Det tror at en slik vilje til å la seg depersonifiseres er et uttrykk for høy moral
      og etikk.
 c) Et slikt barn sitter fast i den nevrotiske snaren. Jo mer det strever for å komme seg løs,
     jo mer strammer snaren, og jo mer utslitt og ødelagt blir det. Det har lært seg en feil
     arbeidsteknikk, og forsøker å løse problemene med det som skaper dem. Jo mer det
     forsøker å skaffe seg selvfølelse,fellesskap og livsinnhold ved å bekjempe alt i seg selv og
     underkaste seg ytre utforming og kontroll, jo mer fremmed blir det for seg selv.
     Til slutt har det ikke mer ekte tilbake å knytte selv-følelsen til, og det risikerer å
     miste seg selv.
 
  Terapeutenens oppgave er å personifisere mennesker som har blitt depersonifiserte av
  fascistiske holdninger.