Nevrotikeren gjør opprør
 
Utilfredsstilte behov Menneskesynet Menneskesyn/psykolog Guds kjærlighet Makt og frihet Demokrati/sunnhet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Menneskesyn/psykolog

 Image0523
                         Menneskesyn/psykologi
 
   Hvorfor er psykologene så redde for å bevisstgjøre seg selv om hvilket
 menneskesyn de bygger på? Det finnes bare to menneskesyn, og de får
 problemer med begge to.
 
 1. En kan tro at mennesket i utgangspunktet er et tomt råstoff som ved
 hjelp av viljen skal forme seg etter et ferdig,ytre mønster. Da blir
 psykologien absurd, for et råstoff kan ikke påføres virkelige skader. Det
 har heller ikke plass til noen sjel.
 
 2. En kan tro at mennesker fungerer etter de samme grunnprinsipper
 som alle andre livsformer. Da blir fremgangsmåten med å bevisstgjøre
 og analysere avvik fra "det sunne mønster" absurd. En leger ikke
 lungebetennelse ved å bevisstgjøre og analysere alle konsekvensene
 av sykdommen,men ved å fjerne årsaken, bakteriene.
 I sjelelig sammenheng vil det å fjerne årsaken si å gjennomskue og
 uskadeliggjøre sjelelige maktmiddel. Bare når mennesker har indre
 frihet kan impulsene fra de forskjellige deler av hjernen nå bevissthets-
 senteret slik at de får en trygg og klar selvbevissthet. Men det å angripe
 sjelelige maktmiddel er skremmende,for det vil få konsekvenser for
 alle maktgrupper i samfunnet.