Nevrotikeren gjør opprør
 
Menneskesynet 2 Selvbevisstheten 2
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Menneskesynet 2

 Image0001
                               Menneskesynet
 
 Det finnes bare to menneskesyn. En kan tro at mennesket i utgangspunktet er et
 tom råstoff som ved hjelp av viljen skal forme råstoffet etter et ytre mønster,
 eller en kan tro at det følger samme grunnprinsipper som alle andre livsformer.
 I det første tilfellet må mennesker formes, og i det andre utvikles.
 
 Bare det første menneskesynet er avhengig av moral/etikk-forestillingen. Den
 må konstruere det ytre mønsteret som råstoffet skal formes etter, og den må
 appellere til viljen for å få mennesker til å la seg formes. Alle livsformer derimot
 har sitt eget, indre mønster og egne drivkrefter mot å virkeliggjøre dette
 mønsteret. Det eneste som trenges i tillegg er ytre rammer i kompromissene
 mellom motstridende interesser.
 
 Det burde være selvsagt at mennesket er en livsform som skal utvikles, og ikke
 et råstoff som skal formes. Vi har f.eks. 98 % av genene våre felles med
 sjimpanser. Når det irrasjonelle menneskesynet likevel får dominere, er det
 nok fordi det står sterke interesser bak. Vi kan kalle dette menneskesynet for
 totalitært siden et tomt råstoff totalt kan presses ned i en ytre form.
 
 - Alle som forsøker å flykte fra den besværlige selvbevisstheten og vende tilbake
 til Edens Hage er avhengige av det totalitære menneskesynet. Da må de tilpasse
 seg som deler av førbevisste enheter, som lemmer på en organisme. En lem må
 helt formes etter enhetens behov og styres utenfra. Den kan ikke ha et eget,
 indre maktsenter i et eget bevissthesliv og en egenartet natur.
 
 - Alle som vil ha makt over andre mennesker må bygge på det totalitære
 menneskesynet. Bare da kan de fritt forme og kontrollere dem etter egne
 interesser, og uten skrupler kassere dem når de ikke er nyttige lenger.
 * Filosofien sier at moral og etikk er det som regnes som bra på et gitt sted
 til et gitt tidspunkt. Det er de sterkeste gruppene som har definisjonsmakt på
 hva som skal regnes som bra. I tillegg til ytre makt oppnår de derfor også
 sjelelig makt ved at tilpasning etter og lydighet mot deres interesser roses som
 moral og etikk.
 * Et tomt råstoff kan ikke ha noen egenverdi i kraft av seg selv. Det kan bare
 ha bruksverdi som nyttegjenstand for andre. Når bruksverdien er oppbrukt, er
 de derfor ikke mer å spare på.
 
 Det totalitære menneskesynet er også livsfarlig for sjelslivet. Når mennesker
 skal formes og styres utenfra i stedet for innenfra av eget bevissthetsliv og
 egen natur, blir de til slutt så fremmede for seg selv at de risikerer å miste
 seg selv. Selvbevisstheten har ikke mer ekte å levende å knytte seg til.