Nevrotikeren gjør opprør
 
Selvbevisstheten Psykologien er farlig Makt eller frihet Legedom Fundamentalisme
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Legedom

 Image0001
                                      Legedom
 
 Ingen lege har noen gang leget noe som helst, hverken fysisk eller sjelelig. Det leger
 kan gjøre er bare å legge forholdene til rette slik at livskreftene kan frigjøres. Bare
 de har skaperkraft og kan sette i gang gjenoppbyggingen. Det å legge forholdene
 til rette for livskreftene vil alltid si å fjerne mishandling og tilfredsstille behov.
 
 En lege kan ikke engang lege et skrubbsår. Han kan bare fjerne mishandling ved
 å rense sårene for smuss og bakterier, og tilfredsstille behov gjennom sårsalve og
 et beskyttende plaster. Selve legeprosessen kan bare livskreftene stå for.
 
 Ingne psykolog har noen gang leget et eneste menneskesinn. Han kan bare frigjøre
 de gjenskapende livskreftene ved å fjerne mishandling og tilfresstille behov. Dette
 går i sjelelig sammenheng ut på det samme. Hvis mennesker oppdager at de har
 evne til å tilfredsstille sine sjelelige behov på en ekte måte slipper de å kjøpe seg
 nødløsninger ved å mishandle seg selv. De må oppdage at hvis de fungerer i frihet
  ut fra sitt indre liv som hjelhetlige personer så får de gjøre de erfaringene som
 en ekte, trygg selvbevissthet er avhengig av.
 
 Oppdagelsen av at den sunne tilpasningsformen er mulig for dem kan skje på to måter.
 - I et ekte samspill med andre mennesker kan de erfare at de er ute etter deres
    egenverdier som personer, ikke deres bruksverdi som kontrollerbare gjenstander.
    Det å ta i bruk indre frihet gir dem derfor verdi i stedet for å gjøre dem verdiløse.
 - De kan også oppnå frihet ved hjelp av språkvask. Hvis alle ord som ikke er begreper
    dvs. som ikke kan defineres, blir vasket bort, blir alle maktmennesker maktesløse.
    De har ikke lenger noe agn å sette på kroken, og ingen fisker vil bite på. Ingen kan lenger
     narres til å tro at lydighet vil lønne seg for dem selv. Problemet er imidlertid at de
     må gi fra seg nødløsningene før de vet om det finnes noe alternativ.
     De kan ikke oppnå ekte løsninger gjennom frihet samtidig som de kjøper seg
     nødløsninger ved å selge friheten.
 
 Målet er at mennesker skal føle seg hjemme i sitt eget sinn og dermed hjemme i verden.
 Da får de det best selv, og det er slik de utvikler en ekte ansvarsfølelse - ansvar
 for å støtte opp under livskreftene i stedet for ansvar for å vise lydighet.