Nevrotikeren gjør opprør
 
Maktens trekant Gave Mangelsykdom Makt/frihet Begrepene Tiplasningsformene Frihet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Kortversjoner

 Image0478
                                      Arbeidsteknikk
 
 En nevrose er ikke en sykdom, men en feil arbeidsteknikk. Årsaken til at disse
 menneskene har valgt feil arbeidsteknikk,er ikke at de er dumme, men at det
 finnes erfaringer som de aldri har gjort. Det hjelper ikke å være verdens beste
 matematiker hvis det finnes faktorer i regnstykket som mangler. Svaret vil da
 alltid bli feil.
 
 Den erfaringen de mangler, er erfaringen med hvem de er i seg selv som personer
 ut fra egne drivkrefter, og at det de er i seg selv blir verdsatt. Alle må ha en form
 for selvfølelse, så den som mangler en ekte selvfølelse--føling med selvet. må ty
 til destruktive nødløsninger. En av disse nødløsningene er nevrosen. Nevrotikere
 har oppdragere som ønsket å bruke dem som deler av førbevisste enheter. De
 tror derfor at en slik vilje til innordning fortjener å roses som høy moral og etikk.
 I stedet for ekte selvfølelse gjennom føling med selvet, gir illusjonen om egen
 moral og etikk en form for selvfølelse.
 
 Det finnes derfor to løsninger på problemene. De kan få tilgang til den faktoren i
 regnstykket som de mangler, og de kan erkjenne at regnstykket er feil, og derfor
 starte helt på nytt.
 
 De kan komme inn i et ekte samspill med et annet menneske som gir dem de
 erfaringene som oppdragerne ikke kunne gi dem. Det er om et slikt samspill
 mennesker sier: "Du gjorde meg hel og levende igjen". De blir hele fordi de får
 mulighet til å fungere ut fra de indre drivkreftene i seg selv og i sin natur som
 hele personer, og ikke bare tilpasse seg som deler av vegeterende enheter. De
 blir levende fordi de slipper å mishandle seg selv for å oppnå nødløsniger. Dermed
 kan de gjenskapende livskreftene i dem frigjøres.
 
 Den andre løsningen er å innse at den nevrotiske tilpasningsformen ikke er et
 uttrykk for høy moral og etikk. Dermed gir den ikke lenger noen selvfølelse, men
 blir bare en fryktelig belastning som de vil kvitte seg med. De innser at viljen til
 å låse fast egne drivkrefter og la seg formes og styres utenfra ikke ble drevet
 av omsorg for andre, men for å oppnå egne fordeler. Mennesker som ønsker å
 depersonifisere dem og bruke dem som kontrollerbare gjenstander, kan heller
 ikke ha godte motiver. De kan ikke føle ekte omsorg for dem selv samtidig som
 de vil tilintetgjøre alt i dem selv. Når hverken det å underkaste seg andres makt
 eller det å ville ha makt over andre fortjener ros, så gir ikke den nevrotiske
 tilpasningsformen noen form for utbytte lenger. De oppnår ingen form for
 selvfølelse, intet håp om å komme inn i et fellesskap av verdi, og alle de store
 fremtidsdrømmene de hadde om erstatning for ofrene slukner som en fakkel
 i ei bøtte vann.
 Men denne desillusjoneringen er fryktelig hard. De mister alt det de har hatt å
 holde seg til, uten noen gang å ha erfart at det finnes et alternativ. Det er som å
 gamble med hele sitt liv og sin eksistens. Etter å ha kjørt gjennom tilværelsens
 absolutte nullpunkt,går imidlertid veien oppover igjen. Dessillusjoneringen gir
 frihet, og friheten gir ekte erfaringer med egne drivkrefter. Etterhvert har de
 samlet nok erfaringsgrunnlag til en trygg plattform for selvbevissthet og
 selvfølelse.