Nevrotikeren gjør opprør
 
Kjærlighet 1 Kjærlighet 2 Kjærlighet 3 Egoisme/selviskhet Fascisme Kortversjon 1 Kortversjon 2 Kongitiv t.
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Kortversjon 1

 Image0283
                                            Kortversjonen
 
     Grunnlaget for sjelslivet er menneskers bevissthet om seg selv. Bevissthet er
 avhengig av erfaringer. Skal mennesker kunne gjøre de erfaringene som en ekte
 selvbevissthet er avhengig av, må de ha indre frihet. Da skapes bevisstheten i
 samspillet med impulsene innenfra og virkeligheten utenfor.
 
      Det finnes to veier for å oppnå den indre friheten som er nødvendig for å bli
 sjelelig sunn. Den ene veien er desillusjonering, og den andre veien er nye erfaringer
 med et menneske med den sunne tilpasningsformen.
 
    All sjelelig makt er avhengig av illusjoner. Når mennesker underkaster seg andres
 makt, er det fordi de har latt seg narre til å tro at det vil lønne seg for dem selv.
 Når illusjonenne er ryddet bort, forstår de at de ikke vil få noen form for erstatning
 for å selge friheten. I stedet for "verdiene" i illusjonenes verden, gir friheten dem
 del i den virkelige verden. De kan åpne sansene for de livsverdiene som ligger i
 livet selv.
 
    De skadede har erfaringer med mennesker som ville bruke dem som deler av
 førbevisste enheter.De forsøkte derfor å bryte ned alt i dem selv og i deres natur
 til tom leire. Bare tom leire kan fullt ut formes etter enhetens behov, og uten
 motstand underkastes enhetens hode. Ekte erfaringer med mennesker med den
 sunne tilpasningsformen, vil gi dem nye og avgjørende kunnskaper. De vil oppdage
 at sunne mennesker slett ikke har drivkrefter i seg mot å knuse og tilintetgjøre
 alt i dem selv. Tvert imot søker de utbytte av det de er i seg selv som personer.
 Fordi den andre gjennom seg selv gir dem utbytte, skapes det drivkrefter mot å
 verne og utvikle det de er i seg selv. De skadede oppdager derfor at de i seg selv
 har alt som skal til for å fungere på den sunne måten. De kan overta all eiendomsrett
 og kontroll over sitt eget liv, og fungere ut fra sitt bevissthetsliv og sin natur som
 frie og helhetlige enkeltindivider.
 
   Kortversjonen i en setning:
   All makt må flyttes inn i den enkelte selv, for bare da kan de gjøre de erfaringene
 som selvbevisstheten,grunnlaget for sjelslivet, er avhengig av.