Nevrotikeren gjør opprør
 
Ideologi Religion Psykologi 1 Psykologi 2
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Ideologi,religion,psykolog

 Image0283
                         Ideologi,religion,psykologi
 
       De holdningene som oppdragere som bryter ned sine barn sjelelig inntar,
 er vanskelige for utenforstående å få øye på. Alt skjules bak en vakker, blank
 fasade. I ideologiene,religionene og en del av psykologien er de samme
 holdningene utkrystalliserte i faste formuleringer. De er derfor nyttige når det
 gjelder å bringe klarhet i hva oppdragernes holdninger går ut på.