Nevrotikeren gjør opprør
 
Behovstilfredsstillelse Husk at - Humanistisk el.fascistisk kristendom Hva er frihet? Hjelp
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Hva er frihet?

 Image0002
                                       Hva er frihet?
 
 *) Frihet er å vite at det er mulig å vedstå seg selv fullt ut og likevel bli respektert og
      verdsatt.
 
 *) Frihet er å vite at ingen verdier går tapt ved å bryte med dem som stjeler friheten.
      De søker nytteverdien av andre som depersonifiserte bruksgjenstander, ikke deres
      egenverdi som personer, og kommer aldri til å gi noen erstatning for viljen til lydighet.
 
 *) Frihet er å vite at det eneste som skal begrense friheten er ytre kompromisser mellom
      motstridende interesser.
 
 *) Frihet er å vite at en kan kan bruke den tiden livskreftene trenger til gjenoppbygging
      etter sjelelige maktovergrep. Prosessen skal hverken fremskyndes eller holdes
      tilbake.
 
 Hvordan kan sjelelig makt avsløres?
 
 a) Fascistiske holdninger viser seg i barneoppdragelesen. Det heter at barna skal
      FORMES, ikke UTVIKLES. Et tomt råstoff må formes, for det har ikke noe i seg selv
      som kan utvikles.
 
 b) Uheldige egenskaper angripes som dårlig bruk av viljen dvs. mangel på moral og etikk.
     Et tomt råstoff har ikke noe indre liv som kan påføres virkelige skader.
 
 c) Mennesker elskes ikke for sin egen skyld - for det de er i seg selv som personer, men
     for sin vilje til å gå i ett med et ytre mønster.
 
 d) Mennesker er ikke mål i seg selv, men middel for en eller annen "stor sak".