Nevrotikeren gjør opprør
 
Behovstilfredsstillelse Husk at - Humanistisk el.fascistisk kristendom Hva er frihet? Hjelp
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Husk at -

 Image0001
                              Husk at -
 
  - mennesker er en del av naturen, og følger all annen naturs grunnprinsipper. De
 har derfor de samme konstruktive drivkreftene i seg mot å vokse og modnes for
 å ta i bruk sin iboende egenart.
 
 - mennesker har utviklet en så høy intelligens at de har nådd frem til bevissthet
 om seg selv. Hvis denne selvbevisstheten skal bli klar og trygg, må mennesker
 ha indre frihet. Bare da kan de gjøre bevissthetsskapende erfaringer i et ekte
 samspill mellom eget indre liv og livet rundt dem.
 
 - den mest brutale formen for tjuveri er derfor å stjele andre menneskers indre
 frihet. Da stjeles samtidig mulighetene til å gjøre bevissthetsskapende erfaringer
 og oppnå sjelelig sunnhet.
 
 - frihetstjuven er en vakker herre. Skjult bak en kappe av flotte honnørord  flytter
 han utforming og kontroll fra menneskers indre liv over til utforming og kontroll
 utenfra. Frihetstjuvens navn er moral/etikk-forestillingen.
 
 - bare de som vil misbruke andre som bruksgjenstander har bruk for denne
 frihetstjuven. Han tror ikke noe på at mennesker har et eget, indre sjelsliv. Det er
 derfor fritt fram for - i den gode saks navn, å forme og kontrollere mennesker
 etter maktgruppers og maktmenneskers interesser.
 
 - mennesker som derimot er ute etter andres egenverdi som personer, har ikke
 bruk for frihetstjuven moral/etikk- forestillingen. De ønsker å begrense andres
 frihet minst mulig, for de vil jo ikke skade den egenarten som verdsettes. Friheten
 skal bare begrenses i ytterkant av utfoldelsen i kompromisser mellom motstridende
 intersser. Det er ikke noe stort problem. Mennsker som har indre frihet og som
 derfor vokser seg sterke i seg selv, har stor evne og vilje til å inngå kompromisser.
 De er ikke avhengige av å skaffe seg nødløsninger gjennom ytre egenskaper.
 
 Arrester derfor tjuvene som stjeler menneskers indre frihet, og sett dem bak lås
 og slå:
 
 * Tro ikke på dem som snakker mye om kjærlighet, men ikke gir mennesker
 indre frihet. De elsker andre som depersonifiserte bruksgjenstander, ikke for
 deres egenverdi som personer. Virkelig kjærlighet kan bare oppstå i frihet i et
 ekte møte mellom det mennesker er i seg selv som personer. Resultatet at slike
 møter er berikelse og ansvarsfølelse.
 
 * Tro ikke på dem som snakker mye om godhet, men ikke gir mennesker indre
 frihet. Den "godheten" de er ute etter, er ofrene ved å underkaste seg deres
 interesser. Ekte godhet kan bare være resultat av indre frihet. Den indre friheten
 skaper sjelelig sunnhet og dermed konstruktive drivkrefter, og den muliggjør et
 samspill som skaper identifisering. Gjennom identifisering blir andre en del av
 egen virkelighet, og derfor noe som angår en.
 
 * Tro ikke på dem som sier de vil bekjempe ondskapen, men ikke gir mennesker
 indre frihet. Når de mishandles ved at makten flyttes fra deres indre liv over til
 ytre regelverk, skapes det tvert imot destruktive drivkrefter i dem. Dessuten blir
 de fremmede for seg selv og fremmede i verden, og ingen kan føle ansvar for noe
 de ikke vet hva er eller føler de har del i.
 
 * Tro ikke på dem som snakker om de store mål, men som ikke vil gi mennesker
 indre frihet. Slike store mål er drømmene om Edens Hage, det førbevisste paradis.
 I virkelighetens verden finnes det ikke noe større mål enn at mennesker skal ha
 frihet til å ta i bruk sin iboende egenart og fungere ut fra sitt indre liv i samspill
 med livet rundt seg.