Nevrotikeren gjør opprør
 
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Frykten for å bryte ut

 Image0284
                           Frykten for å bryte ut
 
      De skadede slåss i levet ytterkant, og må hele tiden være årvåkne slik
 at den gebrekkelige livsskuten ikke skal kullseile. De registerer sylskarpt.
      De registrerer hele tiden at det må være noe som ikke stemmer. Jo mer
 de slåss for å løse problemene, jo verre går det. Nødløsningene er samtidig
 det som skaper problemene.
      Kanskje de en vakker dag stanser opp og tenker: Det eneste som kan
 redde deg nå, er at du gjennom en hensynsløs vilje til sannhet finner ut hva
 det er som ikke stemmer.
       Men det å skulle bryte ut er meget skremmende, for de har aldri gjort
 erfaringer med noe alternativ.
 
      Det er som å gamble med hele sitt liv og sin eksistens, sette alt på
 ett kort.
 
       Det er som å kaste seg ut på 70 000 favner uten noen gang å ha erfart
 at de kan svømme.
 
        Det er som å befinne seg i et brennende hus. Blir de værende, berger de
 livet en tid, men går den sikre undergang i møte. Kaster de seg ut, risikerer
 de å gå tilgrunne straks,men har også et lite håp om redning.
 
         Ved å bryte ut, må de forlate den eneste plattformen de har gjort
 erfaringer med, den plattformen enheten utgjør. De har aldri fått gjøre de
 erfaringene som skal til for å bygge opp en egen, indre plattform i seg selv.
 
         Ved å bryte ut, mister de den eneste formen for liv de har erfart å ha,
 liv gjennom enhetens liv. De er som grener på et vintre. Hvis en gren brytes
 av, vil den visne og dø.
 
          Ved å bryte ut, mister de den eneste formen for verdi de har erfart å
 ha, bruksverdien ved å utgjøre en hensiksmessig del av helheten. De har
 aldri erfart å ha egenverdi i kraft av seg selv som personer. Tvert imot
 måtte selvet og naturen knuses til leire, slik at de fritt kunne formes etter
 enhetens behov og styres av enhetens hode.
 
     Ved å bryte ut, miser de alt de roste seg av.
     De kan ikke lenger rose seg av å ha en høy moral og etikk fordi de har
 vilje til å "vise uselvisk kjærlighet", dvs. sette eget, indre liv ut av spill og
 ofre seg for enheten.
    Uten en slik ros, forsvinner de store drømmene om erstatning for ofrene.
 Alt renner ut i sanden. Alt de har ofret og lidd, er som kastet ut av vinduet,
 ja,verre enn det, de skadet både seg selv og andre med det.
    De kan heller ikke lenger rose seg av å tilhøre enheten, og ta dens ære
 til inntekt for seg selv.
 
     Ved å bryte ut av fellesskapet, havner de i den absolutte ensomhet. De
 har aldri erfart at de har evne til å oppnå fellesskap gjennom seg selv.
 
     Ved å bryte ut, står de bare tilbake med de svake og destruktive
 vrakrestene av seg selv, uten noen gang å ha erfart at det finnes et
 alternativ.