Nevrotikeren gjør opprør
 
Frhet Det tredje alternativet Ekstremisme Frihet og rettferdighet Frihet 2
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Frihet 2

 Image0002
                                             Frihet
 
 Hvis mennesker oppnår indre frihet kan ikke "ti ville hester" frata dem den ytre friheten.
 Da blir demokratiet det eneste alternativet. Det bygger på kompromisser, ikke makt.
 
 Grunnlaget for å oppnå indre frihet ligger i å analysere språket. Alle de vakre ordene som
 narrer mennesker til å tro at lydighet vil lønne seg for dem selv, må avsløres.
 Filosofien utgjør et fint verktøy i avsløringen gjennom erkjennelse av at bare ord
 som kan defineres er virkelige begreper.
 
 Be f.eks. dem som bruker ordet "moral" om å definere hva de legger i det. Dette kommer
 de ikke til å klare. Spørsmålet blir da: Hvordan kan du vite hva som er moralskt eller ei,
 hvis du ikke engang vet hva selve ordet står for?
 
 Det å være moralsk begyr å vise lydighet, men det kan de ikke si. Da ville neste spørsmål
 bli: Hvem skal vi være lydige mot, og hvorfor?
 
 Nevrotikere trenger ingen bevisstgjøring av skader, men "språkknusing" slik at de sjelelige
 maktmidlene forsvinner. Uten sjelelige maktmiddel frigjøres de gjeskapende livskreftene,
 og de blir etterhvert sunne og sterke. De slipper å mishandle seg selv ved å nedkjempe
 eget, indre liv og flytte makten til en eller annen ytre maktinstans, og friheten gir dem
 mulighet til å tilfredsstille behovet for å gjøre ekte, bevissthetsskapende erfaringer
 med eget indre liv og livet rundt seg.
 Fjerning av mishandling og tilfredsstillelse av behov frigjør livskreftene i alle livsformer.
 Mennesket er en livsform.