Nevrotikeren gjør opprør
 
Maktens trekant Gave Mangelsykdom Makt/frihet Begrepene Tiplasningsformene Frihet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Frihet

 Image0478
                                       Frihet
 
    Et menneske som har indre frihet er sjelelig sunt. Det får gjøre de erfaringene med
 drivkreftene i seg selv og i sin natur som en ekte selvbevissthet og selvfølelse må
 bygge på.
 
 Den korteste vegen til indre frihet går gjennom å analysere språket. Alle som vil stjele
 den indre friheten er avhengige av "de vakre ordene". Ingen selger det mest verdifulle
 de eier,den indre friheten, uten å tro at det vil lønne seg for dem selv. For å få dem til
 å tro dette, må de narres med "de vakre ordene".
 
 De som lar seg narre,er dem som i utgangspunktet ikke eier indre frihet, og derfor ikke
 er i stand til å tilfredsstille sine sjelelige behov på en ekte måte. Ved å la seg lokkes
 av de vakre ordene og tilpasse seg maktmenneskenes interesser, oppnår de
 nødløsninger.
 
 Det er ikke vanskelig å fjerne mulighetene til å begå sjelelige maktovergrep ved hjelp
 av "de vakre ordene".  En kan be de som bruker slike ord om å definere hva de legger
 i dem. Det klarer de ikke. Siden de ikke selv vet hva de ordene de bruker står for,
 er det bevist at de er ute etter makt, ikke etter virkelighetserkjennelse.
 
 Bare ord som kan defineres er virkelige begreper. Ved å rense bort alt annet, blir
 sjelelige maktovergrep en umulighet. Det finnes ikke lenger noe å lokke de lydige med.
 Dermed settes mennesker i sjelelig frihet.