Nevrotikeren gjør opprør
 
Frhet Det tredje alternativet Ekstremisme Frihet og rettferdighet Frihet 2
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Frhet

 Image0001
                                            Frihet
 
 Når mennesker oppnår frihet,oppnår de mye annet i tillegg. De kan samtidig tilfredsstille
 sine andre sjelelige behov, og den sjelelige behovstilfredsstillelsen vil forløse en energi og
 skaperkraft som gir dem gode forutsetninger for også å tilfredsstille materielle behov.
 
 Det å slåss for frihet er ikke å slåss med "kuler og krutt". Kampen står mot falske ord
 og fastlåsende vaneforestillinger. Diktatorer skjelver mer for en frihetselskende
 befolkning enn for motstanderes våpen.
 
 De sjelelige slavebåndene består av vakre ord. Med dem narres mennesker til å tro at
 det vil lønne seg for dem selv å selge friheten og underkaste seg andres makt. Alle
 vakre ord må derfor legges på blokken og diserkeres med skapeller. Det innholdet som
 kommer frem er ikke alltid vakkert.
 
 Hvordan må samfunnet være hvis det skal gi menneskene frihet?
 
 1. Et slikt samfunn vil ikke fjerne lover og reguleringer. Mennesker blir aldri i stand
 til å identifisere seg med andre i en slik grad at de opplever deres behov som like
 viktige som sine egne. Uten reguleringer vil derfor de sterke skaffe seg fordeler på
 de svakes bekostning. Det bør de ikke få mulighet til for mennesker har sin verdi
 gjennom sin egenart, ikke sin styrke.
 
 2. Frihetssamfunnet har ingen ideologi. Hensikten med ideologier er å gjøre det mulig
 å kaste idealismens glans over brutale egeninteresser. Maktlystne mennesker bruker
 samfunnet som maktbase. De utvikler ideologier hvor de selv kan opptre som en
 maktelite i den gode saks navn. Mennesker som disponerer økonomiske ressurser
 ønsker fritt og hensynsløst å kunne utnytte dem. Interessene svøpes inn i en
 ideologi hvor motivene kan fremstilles som frihetskjærlighet.
 De som støtter ideologiene forstår selv at de ikke er mulig å forsvare dem gjennom
 rasjonell tankevirksomhet. Løsningen er å la ideologiene fungere som religioner.
 Tilhengerne viser til gamle "autorieteter" som får rollen som ufeilbarlige småguder.
 
 Alternativet til ideologiene er å benytte seg av jordnære fagfolk som lager utredninger
 om hvordan mennesker kan tilfredsstille sine materielle behov både på kort og lang
 sikt. Selve utformingen av samfunnet vil være et resultat av en uendelighet av små
 kompromisser mellom motstridende interesser.
 
 3. Frihetssamfunnet vil ha en maktpyramide som beveger seg nedenfra og oppover.
 En mulig løsning kan være å organisere befolkningen i mange små grupper som får
 ansvaret for enkle oppgaver. De velger representanter til neste trinn hvor oppgavene
 er mer omfattende osv. Til slutt velges de som skal ha ansvar for landet som helhet.
 
 4. I frihetssamfunnet er alle beslutningsprosesser gjennomsiktige, og alle standpunkter
 klart formulert. Demokratiet blir bare reelt hvis velgerne har grundig innsikt i hvilke
 alternativer de skal velge mellom. Mørke rom og ulne formuleringer fører til et
 ydmykende og nedverdigende lekedemokrati. I stedet for å tiltrekkes av mulighetene
 til å påvirke egen livssituasjon, vil velgerne derfor reagere med vegring og likegyldighet.
 
 5. I frihetssamfunnet respekterer politikerne av velgerne er deres arbeidsgivere. Som
 andre arbeidsgivere har de derfor rett til å følge nøye med på at politikerne ikke driver
 med unnasluntring.
 Maktpolitikere snur alt opp ned. De ser på seg selv som hyrder som skal lede fåreflokken
 inn i egen innhegning. Dette er vanskelig, og de trenger derfor hjelp av konsulenter.
 Konsulentene gir dem tips om hvilke lokkemiddel og pisker som er mest effektive
 når det gjelder å få fårene inn på egen sti.