Nevrotikeren gjør opprør
 
Erfaringer Svarte og hvite verdier Psykologer Forebygging,makt/frihet Flukten fra seg selv Slavedriver Nevroser
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Forebygging a

 Image0579
                             INGEN GODE HENSIKTER
 
 Alle som vil ha makt fremstiller seg som store idealister, men de har aldri gode
 hensikter. Ønsket om makt viser at de er ute etter adres bruksverdi som
 nyttegjenstander, ikke deres egenverdi som personer. Mennskers egenverdi kan
 bare være et resultat av deres egenart, og sin egenart kan de bare gi uttrykk for
 i frihet innenfor kompromissenes rammer.
 
 Fordi alle som vil ha makt bare er ute etter andres bruksverdi, ikke deres egenverdi,
 gir de heller aldri erstatning for viljen til lydighet. Mennesker behandles som andre
 personlighesløse nyttegjenstander. Straks nytteverdien er oppbrukt, er de modne
 for kassering. Det finnes ikke mer igjen i dem som kan ha verdi.
 
 Det å underkaste seg ytre makt ender derfor alltid opp i bitterhet og hat. De har
 solgt det mest verdifulle de har, sitt eget, indre liv, for å la seg utformes og
 kontrolleres utenfra. I stedet for å få erstatning, ender de opp som verdiløst
 vrakgods.
 
 
 
 MER