Nevrotikeren gjør opprør
 
Prosessen Farlige ord Menneskesyn/psykologi Relevant spørsmål Det fascistiske menneskesynet Kjærlighet
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Farlige ord

 Image0001
                                  Farlige ord
 
 Farlige ord er ord som fungerer som blanke esker. I eskene kan det fylles inn helt
 forskjellig innhold.
 
 Innholdet befinner seg i tre hovedkategorier:
 
 1. Ordene brukes om de positive konsekvensene av sjelelig sunnhet.
 
 2. Ordene brukes om den rollen hodet har i førbevisste enheter.
 
 3. Ordene brukes om den rollen legemet har i førbevisste enheter.
 
                   La oss se på ordet kjærlighet.
 
 1. I den sunne tilpasningsformen betyr kjærlighet de berikelsen mennesker opplever
     når de knyttes sammen ut fra bevisstheten om seg selv, og den ansvarsfølelsen de
     reagerer med fordi den andre blir en del av egen virkelighet.
 
 2. For hodet i førbevisste enheter betyr kjærlighet det å innta den rollen som fysiske
     hoder har. Det skal kontrollere legemet og tilfredsstille legemets fysiske behov.
 
 3. Som legeme i enheten betyr kjærlighet det å innta den rollen som vanlige legemer
      har. Det skal ureflektert underkaste seg hodets ledelse. Hvis dette skal bli mulig,
      må det depersonifiseres. Eget maktsenter i selvet og naturen må bryes ned. Legemet
      er derfor kjærlig når det gir avkall på alt i seg selv og sin natur og underkaster seg
      ledelse utenfra.
 
 
                  Ordene moral og etikk har tilsvarende innhold.
 
 1. I den sunne tilpasningsformen betyr moral og etikk det å støtte opp under livskreftene
      i tilværelsen. Her er ordene overflødig, for handlingene er drevet frem av egne
      drivkrefter, og det er lettere å gi etter for sine drivkrefter enn å trosse dem.
 
 2. Moral og etikk for hodet i den vegeterende enheten betyr også her det å vise vilje
     til å lage retningslinjer og sørge for at leget følger dem. I tillegg må legemet, som
     andre legemer, få tilfredsstilt fysiske behov.
 
 3. Legemet er moralsk og etisk når det lydig og ureflektert følger hodets retningslinjer.
 
 
 Hvis ord som kjærlighet, moral og etikk ble klart definert, ville ingen lenger havne i
 den nevrotiske tilpasningsformen. Rollene som hode og legeme ville bryte sammen.
 
 Hvis hodets forsøk på utforming og kontroll ikke lenger kan roses som kjærlighet,
 moral og etikk, ville ingen lenger være interessert i å underkaste seg en slik ytre
 ledelse. De ville tvert imot innse at slike hoder er brutale og primitive. Det kan ikke
 verdsette andres egenverdi som personer samtidig som det forsøker å bryte ned
 deres indre liv for å kunne overta kontrollen.
 
 Hvis legemets underkastelse under hodets kontroll ikke kan roses som kjærlighet,
 moral og etikk, ville ofrene ved maktoverføringen ikke belønnes gjennom sjelelige
 nødløsninger. Det ville ikke oppnå noen form for selvfølelse, intet håp om å bli verdig
 til fellesskap og ingen drømmer om stor erstatning i fremtiden. Som depersonifiserte
 roboter styrt utenfra kan de bare ha bruksverdi, og som andre bruksgjenstander vil
 de kasseres når bruksverdien er borte.
 
 
 For å forebygge nevroser er det derfor nok å sørge for at "de vakre ordene" blir
 definert. Da kan de ikke lenger brukes som brutale, sjelelige maktmiddel.
 Når noen bruker slike ord, så still derfor spørsmålet: Hva mener du egentlig med
 dette ordet? De kommer ikke til å klare å svare. Når mennesker bruker ord som de
 ikke engang selv vet hva står for, er det ikke for å grave seg dypere ned i
 virkeligheten, men for å manipulere den .