Nevrotikeren gjør opprør
 
Kjærlighet 1 Kjærlighet 2 Kjærlighet 3 Egoisme/selviskhet Fascisme Kortversjon 1 Kortversjon 2 Kongitiv t.
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Egoisme/selviskhet

 Image0283
                                       Egoisme/selviskhet
 
    Hvorfor har egoisme/selviskhet blitt negative ord? Det har to årsaker. Det er i strid
 med alle maktgruppers interesser, og fordi uttrykkene knyttes til dem som forsøker å
 oppnå en form for selvfølele gjennom ytre egenskaper i stedet for ekte selvfølelse--
 føling med selvet.
 
    Egoisme/selviskhet burde ha vært positive ord. De betyr jo å ta i bruk evolusjonens
 siste nyvinning, evnen til å fungere ut fra eget bevissthetsliv som frie og helhetlige
 enkeltindivider. Det er først når mennesker fungerer på denne måten at de fullt ut kan
 ta i bruk sine iboende ressurser, til glede for seg selv og andre.
 
     Det egoistiske/selviske mennesket bruker andre mennesker av hjertens fulle lyst.
 Men de bruker dem som subjekter, ikke som objekter. Som subjekter vokser de av å
 bli brukt, som objekter svinner de inn. Et menneske som blir brukt som subjekt, gjør
 nye positive erfaringer med seg selv som person, og styrker sin selvbevissthet. Den
 som blir brukt som objekt, blir fremmed for seg selv.
 
      Egoisme/selviskhet er den beste garantien for den demokratiske styreformen.
 Mennesker som fungerer ut fra sitt ego/selv, godtar bare begrensninger i sin frihet i
 ytterkant, i kompromisser med andre menneskers interesser. De vil ikke bare slåss for
 sitt lands frihet, men også for sin indre frihet. Alle ideologier som ikke respekterer
 enkeltindividenes rett til å ha all makt over seg selv, vil bekjempes med nebb og klør.
 
    Egoisme/selviskhet er negative begreper for alle som søker makt og kontroll. " Ingen
 kan tjene to herrer" -- å både ha et ytre og et indre maktsenter. Mennesker som forsøker
 å løse sjelelige problemer ved å flykte fra seg selv inn i førbevisste enheter, vil derfor
 se på egoisme/selviskhet som noe negativt. Hvis en celle i organismen begynner å følge
 sitt eget mønster, blir den til en farlig kreftcelle som kan gjøre hele organismen syk.
 Slikt vegeterende enheter kan ha alle størrelser, fra familie til religioner og ideologier.
 Også religionenens og ideologienes tiltrekningskraft ligger i tilbudet om å flykte fra seg
 selv. "Hodet" i den vegetrende samfunnsorganismen skal som andre hoder, ha all makt
 -- det heter f.eks. demokratisk sentralisme. I religonene kalles organismens hode for
 gud. Organismen har mange hoder i en vertikal skala. Mannen er f.eks. kvinnens hode.
 
    "Egoisme" i negativ betydning, er et resultat av at mennesker ikke er egoistiske/
 selviske nok  dvs. de har ikke tatt over all makt over seg selv og dermed oppnådd indre
 frihet. Bare mennesker med indre frihet kan gjøre de erfaringene en ekte selvbevissthet
 --bevissthet om selvet, kan gi. I mangel av ekte tilfredsstillelse av behov, søker de
 nødløsning ved å knytte selvbevisstheten til ytre egenskaper. Siden det bare er
 nødløsninger, blir de aldri tilfreds. Resultatet kan bli en hensynsløs frotsing både når  
 det gjelder materielle goder, og det å bruke andre mennesker som objekter.
 
    I virkeligheten søker alle mennesker i alle ting sitt eget beste. Forskjellen er at de
 egoistisk/selviske søker sitt eget beste direkte, mens de uselviske søker sitt eget
 beste indirekte -- ved å bruke ofrene til å skaffe seg makt over andre mennesker, og
 ved å lage seg store drømmer om erstatning på jorda eller i det hinsidige. At uselviske
 mennesker også søker sitt eget beste i alle ting, vet barn av uselviske oppdragere
 utmerket godt. De blir låst fast i en fryktelig, ubetalelig takknemlighetsgjeld gjennom
 erstatnignskrav for all "godheten".