Nevrotikeren gjør opprør
 
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Drømmen

 Image0283
                                   Drømmen
 
       De sitter fast i en snare- jo mer de sliter for å komme seg løs, jo mer
   strammer snaren til.
       De har lært seg feil arbeidsmetoder, og forsøker å løse problemene med
   det som skaper dem. Da hjelper det ikke å kanskje ha en sterk natur og
   bruke viljen så de blir fullstendig utslitte. Resultatet blir bare at de har evne
   til å trekke seg selv enda lenger i feil retning.
 
         De forsøker å oppnå en form for selvfølelse, ved å gi avkall på det selvet
   de skulle ha føling med.
 
         De forsøker å oppnå en form for fellesskap ved å gi avkall på det selvet
    som sammenknytningen skulle skje ut fra.
 
        De forsøker å oppnå livsinnhold og mening ved å gi avkall på eget, indre
   liv og dermed evnen til å stå i et levende og ansvarlig samspill med livet
   rundt seg.
 
                    Men de aner at det finnes noe bedre.
 
       De drømmer om å kunne slappe helt av og likevel få alle sine
  grunnleggende behov tilfredsstilt.
 
       De drømmer om å kunne slippe det hesblesende jaget etter å produsere
  de egenskapene som andre måtte ønske.
 
      De drømmer om å kunne vedstå seg selv fullt ut, og likevel havne over
  nullpunktet i sitt livsregnskap.
 
     De drømmer om å kunne slippe fri fra den knugende og ubetalelige
  takknemlighetsgjelden.
 
      De drømmer om å kunne lempe av seg den fryktelige "syndebyrden"
 dvs. avvik fra enhetens mønster og innordningen under enhetens hode.
  Siden slike enheter bygger på troen på den fullkomne viljen, må alle avvik
 skyldes dårlig bruk av viljen, mangel på moral og etikk. Etterhvert som den
 indre ødeleggelsesprosessen går sin gang og de blir stadig svakere og mer
 destruktive i seg selv, blir "syndene" hele tiden større.
 
      De drømmer om engang å bli virkelig fri, å kunne eie og styre sitt
 eget liv.