Nevrotikeren gjør opprør
 
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Det totalitære menneskesynet

 Image0284
                              Det totalitære menneskesynet
 
      Det totalitære menneskesynet vil si å tro at mennesket i utgangspunktet er et
 tomt råstoff med en fullkommen vilje. Mennesket har som oppgave å bruke viljen
 til å forme råstoffet etter et ytre mønster.
 
    De som støtter dette menneskesynet, aner nok at det er primitivt. De vil derfor
 aldri gå inn i en diskusjon om menneskesynet. Det heter at menneskesynet er et
 spørsmål om tro. Vi må selv velge hvilket menneskesyn vi vil tro på. Dette er like
 absurd som å si det samme om vitenskaplige teorier. Det er fritt frem og opp til din
 egen tro å velge mellom dem.
 
   Når mennesker oppfattes som et tomt råstoff, kan de ikke ha egenverdi. Det finnes
 intet i det selv som kan ha verdi. Først når pottemakeren har formet det ut til et
 produkt etter sitt eget mønster, får det verdi. Det får bruksverdi som en  
 nyttegjenstand.
 
   Hvis leiren er gjenstridig og sluttproduktet ikke er som forventet, er det ingen grunn
 til ikke å kassere det. Det er ikke lenger noe å spare på, men er modent for
 avfallshaugen.
 
    Sluttproduktene kan se vakre ut, men hvem skal blåse liv i leirfigurene? De er
 døde og uforanderlige.
 
    De som støtter seg til det totalitære menneskesynet trøster seg med at de
 ihvertfall tror på den fullkomne viljen. Det må da vise at de har et høyverdig
 menneskesyn. Men viljen er bare et verktøy, og et verktøy kan ikke ha verdi i seg
 selv. Det har bare verdi når det er nyttig for andre. Dessuten trenger en ikke åpne
 øynene mye mot virkeligheten for å innse at troen på den fullkomne viljen bare er
 en tankekonstruksjon.
 
    Også en del av psykologien bygger på troen på det totalitære menneskesynet. De
 tror at det egentlige problemet er at personen ikke har brukt sin fullkomne vilje til
 å forme råstoffet etter det riktige mønsteret. Siden de befinner seg i helsebransjen,
 velger de å kalle dette mønsteret for sunnheten. Men et tomt råstoff kan verken
 være sunt eller sykt. Det kan bare ha ei god eller ei dårlig form.
   Det råstoffet de skal behandle har vært gjenstridig og ikke helt latt seg presses ned
  i formen av oppdragerne. Men psykologene skal være oppdragernes forlengede 
 arm og sørge for formlikhet.
  
   Det totalitære menneskesynet er livfarlig både sjelelig og for samfunnet.
 
   Disse psykologene er ikke sjelens livreddere, men sjeledrepere. Hvis de får presset
 råstoffet helt ned i formen, er det ikke mer ekte og levende igjenå knytte 
 selvbevisstheten til, og de skadede vil miste seg selv.
 
    Menneskesynet er også livsfarlig i større sammenheng. Fordi det ribber mennesker
 for all egenverdi, er det ingen grunn til å ha skrupler med å ofre dem for en
 "stor sak".
 
                             Det humanistiske menneskesynet
    Alternativet til det totalitære menneskesynet, er det humanistiske. Her oppfattes
 mennesker som levende helhetlige skapninger både med kropp og sjel. De har
 egenverdi i kraft av sin egenart, og er mål i seg selv, ikke bruksgjenstander for
 andre.
   
   Når språket snakker om sjelslivet, er det fordi sjelen er en form for liv. Når det
 oppstår problemer, er derfor årsak og fremgangsmåte de samme som når det
 gjelder kroppen.
  
   Årsaken er i begge tilfeller manglende livsbetingelser. De har blitt utsatt for
 mishandling, eller har ikke hatt mulighet til å tilfredsstille grunnleggende behov.
 
   Fremgangsmåten er i begge tilfeller å skape nye livsvilkår. I sjelelig sammenheng
 betyr dette å skape grunnlag for indre frihet. Bare et menneske med indre frihet kan
 gjøre de erfaringene som en ekte selvbevissthet må bygge på. Det er i samspillet
 mellom drivkreftene i selvet og naturen og livet rundt dem at bevisstheten skapes.
 
   Når livsbetingelsene er i orden, forløses de gjenskapende livskreftene. Bare
 livskreftene har skaperkraft og kan gjøre noe med virkelige ødeleggelser.