Nevrotikeren gjør opprør
 
Hem Innledning Hovedsynspunkter Sunn/nevrotisk tilpasningsform Selvforsterking Egenskapene Årsak Motstand Oppdragernes reaksjon Barnets situasjon Strategien Ideologi,religion,psykolog Egenskaper  1 Egenskaper 2 Drømmen Frykten for å bryte ut Det store spranget Bedre løsning Nye egenskaper Forebygging Det totalitære menneskesynet Moralforestillingen Til slutt-- Diverse 1 Diverse 2 Kortversjoner Kortversjoner2 Kortversjoner 3 Kortversjoner 4 Kortversjoner5 Kortversjoner 6 Kortversjoner 7 Diverse Diverse 3 Samfunnet

Det store spranget

 Image0283
                                  Det store spranget
 
    Det store spranget er spranget mellom den nevrotiske og den sunne tilpasnings-
 formen. Forskjellen består i hva de gjør med evolusjonens siste nyvinning,
 selvbevisstheten. Vi har ikke helt lært oss å leve med selvbevisstheten enda, og
 det oppstår lett problemer.
    I den nevrotiske tilpasningsformen forsøker mennesker å løse problemene med
 selvbevisstheten ved å flykte fra den. Da ender de opp i førbevisste, vegeterende
 organismer med rollene hode, legeme og lemmer på legemet.
   I den sunne tilpasningsformen tar mennesker konsekvenser av selvbevisstheten
 og fungerer ut fra eget bevissthetsliv og natur som frie og helhetlige enkelt-
 individer.
 
   Det å ta spranget fra den nevrotiske til den sunne tilpasningsformen, betyr at
 de tar spranget fra den onde til den gode sirkel. Fra å vikles stadig lenger inn i
 problemene, vikles de gradevis ut av dem igjen. Det viser seg at den gren som
 brytes av vintreet, likevel ikke dør. Den har liv i seg selv, og kan vokse opp til
 et eget tre.
 
                    Mennesker som oppnår frihet, blir sjelelig sunne.
   Den indre friheten gir dem mulighet til å gjøre de erfaringene med drivkreftene
 i seg selv og i sin natur i samspill med livet rundt dem, som selvbevisstheten er
 avhengig av. Etterhvert får de samlet nok erfaringer til at de kan bygge opp et
 trygt og sterkt indre bevissthetssenter. Fra å måtte klynge seg til en ytre
 plattform, kan de sette bo på en indre plattform i seg selv.
 
    Fordi friheten gjør dem sterke i seg selv gjennom ekte, bevissthetsskapende
 erfaringer, blir selvbeskyttelsen overflødig.
 
    Lydighetsansvarligheten erstattes av en livsbejaende ansvarlighet. De har ikke
 lenger ansvar for lydig å la seg formes og styres utenfra. Men gjennom samspillet
 mellom eget, indre liv og livet rundt dem, blir livet rundt dem en del av deres egen
 virkelighet. Det å ta vare på sitt eget liv, og livet rundt dem, blir dermed to sider
 av samme sak.
 
      Straffangene selvet og naturen frigjøres fra sine lenker når makten ikke lenger
 skal flyttes opp til enhetens hode. Ved at det indre liv får nye livsbetingelser,
 begyner den indre destruksjonen å erstattes av konstruktive drivkrefter.
     Disse erfarigene er bevis på at sjelelige skader er virkelige skader, og ikke
 mangel på moral og etikk. Virkelige skader er det bare livskreftene som kan gjøre
 noe med ved at det skapes nye livsbetingelser. De kan ikke fjernes med viljen.
 Psykologenes appell til viljen, er derfor et bevis på at de ikke tror det er snakk
 om virkelige skader,men om mangel på moral og etikk. De er ikke leger, men
 moralister.
 
      Den nyervervede friheten er som en vårløsning. Sevjen begynner å stige i
 trestammen, og nye knopper springer ut. Skadene begynner å drysse av av seg
 selv som fjordårets visne blader.
 
     Mennesker som er reddet, er reddet for godt, for det et menneske har erfart,
 kan ingen ta fra det. De vender seg utover mot livet rundt dem, og drømmer ikke
 lenger om det førbevisste "paradis" Edens Hage. De vet at Edens Hage ikke er
 noe paradis, men et mørkt, livsødeleggende helvete.